Parkmanagement

Samen, duurzaam, schoon, heel en veilig

Ondermijning

Wat is ondermijning?

Ondermijning, ook wel georganiseerde ondermijnende criminaliteit genoemd, is moeilijk in één zin samen te vatten. Grofweg betekent het de nadelig invloed van de zware- en georganiseerde criminaliteit op de legale en reeds bestaande structuren en daarmee de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld.

 

Denk bijvoorbeeld aan het witwassen van geld verkregen met criminele activiteiten waardoor oneerlijke concurrentie kan ontstaan, drugscriminaliteit en uitbuiting van mensen (mensenhandel).

 

Ondermijning kent veel verschijningsvormen. Ook criminelen maken gebruik van legale structuren in onze samenleving (bovenwereld) noodzakelijk voor het uitoefenen van hun criminele activiteiten (onderwereld) en/of het verbergen van verboden goederen en geld. Zo hebben ze woningen, bedrijfsruimten en voertuigen nodig.

 

In de bovenwereld maken ze gebruik van bijvoorbeeld onder andere makelaars, notarissen en financieel adviseurs. Daarbij betalen ze meestal contant en zoeken ze slimme manieren om crimineel verkregen geld te investeren en wit te wassen. Denk aan een restaurant zonder klanten of een kapper die overdag nooit open is.

Ondermijning gaat vaak gepaard met geweld intimidatie en bedreiging.

Het vindt niet alleen plaats op bedrijventerreinen en het platteland maar ook in de winkelstraat en woonwijken (drugspanden en dealers).

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

 

 

Hoe herken je ondermijning?

Vaak is het lastig om aan te geven wat er precies aan de hand is, maar toch zegt uw onderbuikgevoel dat er iets niet klopt met een bepaalde onderneming, woning of situatie in uw buurt. Er zijn een aantal signalen waarop u kunt letten. Denk aan een pand dat al lange tijd leeg staat, of nooit activiteit is terwijl je het wel verwacht. Of als er op vreemde tijdstippen activiteiten zijn.

 

 

Gebeurt ondermijning ook in Hilversum?

Ja, ondermijning vindt overal in Nederland (en daarbuiten) plaats. Ondermijning kent geen fysieke of geografische grenzen. Het gebeurt dus ook in Hilversum. Denk aan illegale hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden, handel in drugs op straat en vanuit woningen en vermoedens van criminele activiteiten die zich achter schijnbaar legale ondernemingen afspelen.

 

 

Een hennepkwekerij of drugslab in mijn buurt, is dat gevaarlijk?

Beiden zijn gevaarlijk. In een drugslab wordt gewerkt met chemicaliën die met elkaar vermengd en verwarmd worden. Hierdoor kunnen giftige gassen ontstaan.

 

Bij een hennepkwekerij is vaak sprake van provisorisch aangelegde voorzieningen met hoge warmteontwikkeling en kans op kortsluiting, brand en instortingsgevaar.

 

Brand en vergiftiging liggen dus op de loer! Niet fijn als dat naast uw woning of bedrijfspand plaatsvindt.

 

Heeft u een onderbuikgevoel dat niet concreet genoeg is en zich niet leent voor het melden via Meld Misdaad Anoniem? Maak dan gebruik van de App Meld een Vermoeden.

Voor de ondernemersvereniging Zuidwest is hier een afzonderlijke pilotgroep voor aangemaakt.

Uw meldingen komen dan terecht bij het cluster ondermijning van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Hilversum. Dit cluster neemt uw meldingen serieus en gaat daarmee aan de slag.

 

 

Herken de signalen van drugslab/hennepkwekerij.

* Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen

* Bezoekers die korte tijd blijven

* Anijsachtige geur bij drugslabs

* Geen sneeuw op het dak

* Onregelmatige stroom

* Beslagen ramen

* Afgeplakte ramen

* Pand lijkt onbewoond/ongebruikt

* Iemand op de uitkijk

* Veel busjes/kleine vrachtwagens

* Belemmerd zicht op het pand

* Jerrycans/tonnen in de tuin

 

 

Hoe wordt crimineel geld witgewassen?

Criminelen investeren het geld wat ze met criminele activiteiten hebben verdiend graag in vastgoed en ondernemingen. Denk aan spook woningen die alleen worden gebruikt voor opslag van drugs en wapens. Of een kapperszaak waar eigenlijk nooit wordt geknipt of winkels voor mobiele telefonie waar de klanten heel kort in- en uitlopen. Ook woonfraude en huisjesmelkerij zijn mogelijke signalen voor zwaardere criminaliteit.

 

 

Herken de signalen van witwassen.

* Een pand staat lange tijd leeg

* Geen website van het bedrijf

* Niet alles wordt aangeslagen op de kassa

* Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf

* Onderneming blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten

* Onduidelijke bedrijfsactiviteiten

* Voorkeur voor contante betaling en/of veel contant geld op zak

* Er is nooit activiteit in een pand waar je dat wel zou verwachten

* Oververtegenwoordiging van dezelfde soort bedrijven

* Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet

 

 

Wat is mensenhandel?

Het komt voor dat mensen worden gedwongen tot arbeid en (seksuele) diensten waar iemand anders geld aan verdient. Mensenhandelaren maken vaak misbruik van een kwetsbare positie waarin slachtoffers verkeren of gebruiken geweld om hen uit te buiten. Mensenhandel komt in Nederland met name voor in de seksindustrie, land- en tuinbouw, horeca en de bouw.

 

 

Herken de signalen van mensenhandel/uitbuiting

* Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben

* Eigen woonadres niet kennen

* Lange werkdagen

* Mensen worden naar werk gebracht en weer opgehaald

* Geen Nederlands of Engels kunnen spreken

* Overbewoning

* Tekenen van geweld

* Verdiende geld moeten afstaan aan een derde

* Uitzendbureau/werkgever regelt naast werk ook huisvesting, vervoer etc

* Slechte werk- en/of woonomstandigheden

* Persoon wordt steeds door andere begeleid

* Inrichting woning is erg beperkt

 

 

Slot

Bepaalde vormen van criminaliteit zijn niet altijd zichtbaar en u heeft als burger ogenschijnlijk geen last van. Toch hebben de effecten van zogeheten ondermijnende criminaliteit veel impact. Het tast onze leefbaarheid en veiligheid aan.

Ondermijning vormt dus ook een maatschappelijk probleem. De verantwoordelijkheid voor de bestrijding ervan ligt daarom niet alleen bij de overheid, politie of bij gemeenten. Het ligt bij de samenleving als geheel dus ook bij u als inwoner van Hilversum. Samen staan we sterk.

 

 

Melding doen

Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000 en via www.meldmisdaadanoniem.nl

 

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Minke van Thiel, 2e secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

Secretariaat: Minke van Thiel

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hil

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

 

 

 

Protocol camerabewaking | Privacyverklaring | Cookiebeleid

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen