Parkmanagement

Samen, duurzaam, schoon, heel en veilig

Keurmerk Veilig Ondernemen

15-02-2023 Conceptverslag KVO .Pdf

 

(opent in nieuw venster)

20-06-2023 Conceptverslag KVO .Pdf

 

(opent in nieuw venster)

20-06-2023 Verslag Handhaving .Pdf

 

(opent in nieuw venster)

* maart 2019

 

Het KVO gaat in maart 2019 over in Parkmanagement.

Speerpunten zijn duurzaam, schoon, heel en veilig.

Wat verwachten wij van u:

   5 keer per jaar aanwezig zijn bij overleg.( max 1.30 uur.)

   Betrokkenheid bedrijventerrein.

Wat brengt het u:

   Gezamenlijk een start maken met Parkmanagement per 1 maart 2019.

* 11 oktober 2018, start camerabewaking.

 

Het camera project is in 2014 ontstaan vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen met als kern Duurzaam-schoon-heel-veilig en uniek voor het Gooise bedrijfsleven. De camera’s zijn geplaatst bij  Bedrijvenparken Kerkelanden, Havenkwartier, Zeverijnstraat en Oude Loswal.

 

Lees hier het protocol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* augustus 2018, bebording camera toezicht.

 

Hier ziet u hoe de bebording er uit ziet van- en naar alle toegangswegen van

de omgeving bij bedrijventparken Hilversum Zuid West.

Deze zullen binnenkort worden opgehangen.

Eind september volgt de officiële in werking stelling van de camera beveiliging.

Deze vindt plaats bij Tele Connect video systemen. Nadere informatie volgt.

 

 

 

 

 

* juni 2018, stand van zaken camera toezicht.

 

Na afgelopen januari de opdracht te hebben verkregen voor de aanleg van het camera systeem voor de industrie parken Havenkwartier, Kerkelanden, Zeverijnstraat, Vaartweg en de van Ghentlaan is Tele Connect direct opgestart met de voorbereidingen.

 

De aanvragen voor de vergunningen, stroom aansluitingen en Kliq meldingen zijn verzonden en in nauw overleg met de ondernemersvereniging is het verder verloop tijdens periodiek overleg doorgesproken. De benodigde materialen zijn besteld voor afroep en op 30 april is de eerste mast en veldkast geplaatst. Ondertussen zijn op alle 17 locatie de masten en kasten geplaatst en zijn ook de benodigde aardpennen aangebracht.

Momenteel is Liander bezig met het aanbrengen van de elektriciteit aansluiting op het laagspanningsnet en worden de meters geplaatst. Alle benodigde energie wordt betrokken uit in Hilversum opgewekte zonnestroom in samenwerking met HilverZon. Nadat alle aansluitingen door Liander zijn gerealiseerd gaan we beginnen met het monteren van de camera’s en netwerk verbindingen. De centrale apparatuur is ondertussen dan ook geplaatst zodat we verwachten voor de zomervakantie de eerste beelden te kunnen vastleggen.

 

 

 

 

 

 

* 30 april 2018, de eerst paal in de grond voor camera toezicht!

 

Door het Keurmerk Veilig Ondernemen (schoon, heel, veilig, duurzaam) maken de ondernemersvereniging Havenkwartier en Kerkelanden zich al vele jaren hard voor o.a. collectieve camera beveiliging. Vanaf 2015 hebben de verenigingen het geld vanuit het stadsfond gereserveerd voor realisatie van het camera project.

 

Vanuit het Havenkwartier en Kerkelanden is in mei 2017 de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West ontstaan.

De bundeling van krachten heeft met alle samenwerkende partijen er toe geleidt dat de eerste palen voor de camera’s op 30 april 2018 geplaatst zijn. Het gehele project zal in week 24 op geleverd worden en operationeel zijn.

De intelligente camera’s met kenteken registratie en doormelding naar een meldkamer worden geplaatst op het Havenkwartier, de Vaartweg, Vreelandseweg, Zeverijnstraat, Kerkelanden en van Ghentlaan. De wettelijk verplichte borden voor camera toezicht en  WhatsApp buurtpreventie zullen dan ook zijn geplaatst.

 

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West staat voor schoon, heel, veilig, duurzaam en verantwoord ondernemen, voor en door ondernemers. De energie voor de camera’s wordt verkregen uit de zonnepanelen die op de Dudok Arena staan.

 

Het project wordt gerealiseerd door zo veel als mogelijk lokale ondernemers via Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West, de gemeente Hilversum en is mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum.

Artikel 2

* 2009

 

De werkgroep KVO Kerkelanden heeft in 2009 een start gemaakt om te komen tot een betere leefomgeving, uitstraling en beveiliging van het bedrijventerrein en haar omgeving, uw omgeving.

In de werkgroep zitten ondernemers, politie, brandweer, gemeente, medewerker van de Kamer van Koophandel, van het Midden en Kleinbedrijf en een adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

Gewerkt gaat worden volgens een methode die kan leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor  het bedrijventerrein, KVO-B. De samenwerkende partijen hebben gesteld dat zij dit Keurmerk graag willen gaan behalen. Het resultaat zal zijn dat de veiligheid in uw omgeving en op het bedrijventerrein Kerkelanden blijvend aandacht zal krijgen van voornoemde samenwerkende organisaties.

 

Een win-win situatie voor alle betrokkenen.

 

In febr. 2011 haalde de werkgroep de 1e ster binnen en in febr. 2013 werd gewerkt aan de 2e KVO ster.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen stelt eisen aan:

 • Samenwerking tussen de verschillende partijen;

 • Organisatie van toezicht, handhaving en beveiliging;

 • Beheer en inrichting van het bedrijventerrein;

 • Veiligheid in en bij uw onderneming.

 

Bijgaand doet de werkgroep u tips toekomen om  mee te werken aan  een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

 

 

 

Tips voor een Veilig bedrijventerrein Kerkelanden.

 

Beveilig je pand!

 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk en controleer dat regelmatig.

 • Dit geldt natuurlijk ook voor de buitenverlichting.

 • Zorg ervoor dat bezoekers, leveranciers en anderen niet ongemerkt het pand kunnen betreden en verlaten.

 • Maak ontvangst en vertrekprocedures en communiceer deze met de werknemers.

 • Beperk de aanwezigheid van geld en kostbare goederen.

 • Zorg voor veilige geldstromen.

 • Zorg voor veilige ontvangst en afgifte van goederen.

 • Zorg voor opgeruimde bureaus zodat gevoelige informatie niet voor iedereen zichtbaar is.

 • Gebruik eventueel een goed af te sluiten kast om waardevolle zaken als laptops en informatie voor sluitingstijd in weg te stoppen.

 • Houd altijd een opening- en sluitingsronde

 

Maak afspraken over veiligheid

 • Maak afspraken over het sleutelbeheer.

 • Weet wat te doen bij een overval, incidenten en calamiteiten. Zorg ervoor dat belangrijke telefoonnummers en

 • andere informatie zichtbaar en binnen handbereik zijn.

 • Meld altijd incidenten en verdachte situaties.

 • Stel huisregels op en communiceer die naar de werknemers.

 • Betrek werknemers bij het verhogen van het veiligheidsgevoel.

 • Wijs iemand binnen het bedrijf aan die verantwoordelijk is voor veiligheid.

 • Maak een Internetgedragscode.

 • Stel een ontruimingsplan op en beoefen dat regelmatig.

 • Screen altijd sollicitanten. Vraag afhankelijk van de functie naar een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 

Werk mee aan een hele, schone en veilige omgeving.

 • Kijk regelmatig kritisch naar het eigen terrein op de aspecten “heel, schoon en veilig” en onderneem actie op geconstateerde gebreken. Kijk ook even over de schutting hoe het bij de buren is. Met de buitenopslag wordt nog wel eens zorgeloos omgegaan. Brandgevaar!

 • Attendeer uw buren op door u geconstateerde onveilige situaties.

 

 

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Minke van Thiel, 2e secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

Secretariaat: Minke van Thiel

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hil

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

 

 

 

Protocol camerabewaking | Privacyverklaring | Cookiebeleid

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen