Bedrijventerreinen Energiepositief

Mede mogelijk gemaakt door:

Commissie Duurzaam

Toekomstbestendig ondernemen, Bedrijventerreinen Energiepositief

Waar gaat de greendeal over?

 

De doelen waaraan binnen de greendeal gewerkt wordt, gaan over klimaat, energie, biodiversiteit en circulariteit. De ondernemersvereniging neemt de regie op zich om spelers in Zuidwest te verbinden, zelf initiatieven te nemen en het overzicht te houden over wat er verder allemaal aan initiatieven genomen wordt. De gemeente zorgt vijf jaar lang voor een basisfinanciering. Samen gaan gemeente en OVHZW zich inzetten om voor specifieke projecten en investeringen aanvullende financiering bij bijvoorbeeld provincie of rijk te vinden.

 

 

Van grootste zonnedak naar lokaal energiebedrijf?

Doel is grote stappen te zetten naar aardgasvrije en energieneutrale bedrijvenparken. Dat halen we niet binnen vijf jaar. Door afspraken te maken over een langere periode willen we bereiken dat verduurzamingsprojecten geen losse flodders zijn en dat partijen niet langs elkaar heen werken. We gaan dus in ieder geval door met de uitbouw van het grootste zonnedak van Hilversum.

 

Dat ‘grootste zonnedak’ telde vorig jaar 20 daken en is in een jaar tijd doorgegroeid naar 35 daken met samen 8.555 zonnepanelen. De opwekcapaciteit steeg in een jaar van bijna 1.900 naar ruim 3.000 MWh per jaar.

In 2019 becijferde TNO dat op de bedrijfsdaken in Zuidwest minstens 20.000 MWh per jaar op te wekken is.

 

Er valt dus nog veel te halen uit de zon. En ook uit wind, of andere duurzame bronnen (aarde, oppervlaktewater e.d.). Maar dan moeten we het ook kwijt kunnen! Belangrijke volgstappen zijn nu bijvoorbeeld dat we gaan meten hoeveel energie we met elkaar opwekken en wat we op elk moment verbruiken. Dat we zorgen dat we voldoende opslag hebben (batterijen als het om elektriciteit gaat) en dat we weten wie hoeveel energie op welk moment van de dag of in de week nodig heeft. Met de inzichten op gebiedsniveau gaan we afspraken maken met Liander om te zorgen dat zwaardere aansluitingen en aanpassingen aan het elektriciteit geen showstoppers worden. Door die studies en projecten collectief te doen, kunnen we onze eigen energiemarkt organiseren en met elkaar in de eigen lokale energiebehoefte voorzien.

 

 

Toekomstbestendig

Met de greendeal streven we naar toekomstbestendige bedrijvenparken, versterken we het vestigingsklimaat, kunnen nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en kan werkgelegenheid worden behouden.

 

 

 

 

Voor meer informatie mail naar commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Minke van Thiel, 2e secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

Secretariaat: Minke van Thiel

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hil

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

 

 

 

Protocol camerabewaking | Privacyverklaring | Cookiebeleid

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen