Voor en door ondernemers

Mede mogelijk gemaakt door:

Gemeenten Gooi en Vechtstreek maken economische vuist tegen corona

 

Een breed pakket voor inwoners en ondernemers met maatregelen en investeringen voor economisch herstel wordt gelanceerd door regiogemeenten met arbeidsmarktpartners. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en zijn een impuls voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector. Werkgevers en zzp’ers kunnen nu al terecht bij ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’, wanneer ze geen werk hebben voor hun medewerkers, of als ze kampen met personeelstekorten.

 

‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is in december gestart en verbindt werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid. De overige projecten starten in februari 2021. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen.

 

Voor meer informatie kunnen ondernemers contact opnemen met Gooi en Vechtstreek Werkt Door via 035 – 671 11 60, Werknaarwerk@wspgv.nl of kijken op https://www.wspgv.nl/gvwerktdoor/ .

 

Inspelen op de crisis

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, zijn de nieuwe projecten ontwikkeld en de bestaande plannen aangepast. Dit in nauwe samenwerking met werkgevers en arbeidsmarktpartners als vakbonden, VNO-NCW, UWV en het onderwijs. Met deze plannen wordt beter ingespeeld op de nieuwe economische situatie. Zo worden werkgevers aan elkaar verbonden, werkzoekenden worden naar werk in kansrijke sectoren begeleid én de plannen beogen langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid van inwoners te voorkomen.

 

Meer banen, meer opleiding en meer dienstverlening

De gemeenten investeren €2,1 miljoen in projecten die leiden tot meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Zo wordt in samenwerking met regionale zorg- en scholingsorganisaties een opleidingstraject gestart. Ook worden werkervaringsplekken gerealiseerd in de mediasector en de circulaire economie. De financiering is afkomstig uit vrijgevallen budget binnen de bestaande arbeidsmarktprogramma’s.

 

Overige hulp voor ondernemers en communicatie

Hier vindt u meer informatie over het complete actieplan. Vanaf begin 2021 wordt breed gecommuniceerd over de verschillende projecten. Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te helpen. Kijk op onze website voor alle projecten en investeringen die een economisch antwoord bieden op de coronacrisis.

 

 

 

 

 

Regio Gooi en Vechtstreek  |  Postbus 251, 1400 AG Bussum  |  T: (035) 692 64 44  |  info@regiogv.nl

 

voor inwoners, met gemeenten

 

Gemeentelijke informatie betreft het Coronavirus

 

 

Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij onze dienstverlening aangepast. Hierdoor kunnen langere wachttijden ontstaan.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Sociaal Plein: gesloten maar wel telefonisch bereikbaar op 14 035

Stadskantoor: beperkte dienstverlening

Kijk voor meer informatie op www.hilversum.nl/corona.

 

Hulp voor ondernemers / zelfstandigen

Meer informatie over ondernemen en coronavirus vindt op www.hilversum.nl/ondernemers.

U kunt ook terecht bij het zelfstandigenloket@hilversum.nl.

 

Voor vragen over schulddienstverlening kunt u mailen naar schulddienstverlening@hilversum.nl.

Voor vragen aan het UWV belt u met (088) 89 89 294.

 

Actuele informatie vindt u www.rijksoverheid.nl/corona, www.rivm.nl of www.ggdgv.nl/corona.

 

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Angelika Pelsink, secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Jeffrey Vreeken, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Marion Durieux

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief