Parkmanagement

Samen, duurzaam, schoon, heel en veilig

Camera toezicht en kentekenregistratie van het Havenkwartier, Kerkelanden en Zeverijnstraat.

Camerabewaking

*  Meld uw camera aan bij de politie!

 

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven.

Heeft u een of meerdere camera's om of aan uw bedrijfspand hangen?

Laat het alstublieft weten.

Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera's hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 

U kunt uw camera('s) aanmelden via www.politie.nl/cib

 

 

 

 

*  Procedure voor het opvragen van camerabeelden.

 

Volgens het opgestelde Protocol, kan men camerabeelden alleen opvragen via de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West. nadat er een Politievordering is gemaakt.

Men dient de navolgende procedure te volgen.

 

Er is door u een incident/ strafbaar feit geconstateerd.

 

1.  U belt de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West 06-57822894

2.  Na dit gesprek doet u aangifte bij de Politie 0900-8844 www.politie.nl,
     of Wijkagent R. Ten Teije  0627098984 rene.ten.teije@politie.nl 
     Bij spoed altijd Politie 112.

3.  De vordering is noodzakelijk voor het verstrekken van camerabeelden

4.  Alleen een volledig ingevuld ‘Registratieformulier vorderen camerabeelden’ kan in behandeling genomen worden


Er kan dus alleen camerabeelden worden opgevraagd door aangifte te doen bij de Politie. De bemoeienis van de OVHZW strekt zich niet verder uit dan het eventueel bemiddelen bij het ter beschikking stellen van de beelden. Zodra de zaak in handen is van de politie is de rol van de OVHZW uitgespeeld.

 

De kosten van het uitkijken en het ter beschikking stellen van de beelden worden u door de Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West in rekening gebracht.

 

De kosten voor leden van de OVHZW bedragen € 85,00 het eerste uur.

Voor elk vervolg uur wordt € 55,00 berekend.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en geldig vanaf 1 januari 2021.

 

De kosten voor niet leden (Lid worden kan hier) van de OVHZW bedragen € 190,00 voor het eerste uur en voor elk vervolg uur € 85,00.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW en geldig vanaf 1 januari 2021.

 

 

* 11 oktober 2018, start camerabewaking.

 

Het camera project is in 2014 ontstaan vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen met als kern Duurzaam-schoon-heel-veilig en uniek voor het Gooise bedrijfsleven. De camera’s zijn geplaatst bij  Bedrijventerreinen Kerkelanden, Havenkwartier, en Zeverijnstraat.

 

Lees hier het protocol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* augustus 2018, bebording camera toezicht.

 

Hier ziet u hoe de bebording er uit ziet van- en naar alle toegangswegen van

de omgeving bij bedrijventerreinen Hilversum Zuid West.

Deze zullen binnenkort worden opgehangen.

Eind september volgt de officiële in werking stelling van de camera beveiliging.

Deze vindt plaats bij Tele Connect video systemen. Nadere informatie volgt.

 

 

 

 

 

* juni 2018, stand van zaken camera toezicht.

 

Na afgelopen januari de opdracht te hebben verkregen voor de aanleg van het camera systeem voor de industrie terreinen Havenkwartier, Kerkelanden, Zeverijnstraat, Vaartweg en de van Ghentlaan is Tele Connect direct opgestart met de voorbereidingen.

 

De aanvragen voor de vergunningen, stroom aansluitingen en Kliq meldingen zijn verzonden en in nauw overleg met de ondernemersvereniging is het verder verloop tijdens periodiek overleg doorgesproken. De benodigde materialen zijn besteld voor afroep en op 30 april is de eerste mast en veldkast geplaatst. Ondertussen zijn op alle 17 locatie de masten en kasten geplaatst en zijn ook de benodigde aardpennen aangebracht.

Momenteel is Liander bezig met het aanbrengen van de elektriciteit aansluiting op het laagspanningsnet en worden de meters geplaatst. Alle benodigde energie wordt betrokken uit in Hilversum opgewekte zonnestroom in samenwerking met HilverZon. Nadat alle aansluitingen door Liander zijn gerealiseerd gaan we beginnen met het monteren van de camera’s en netwerk verbindingen. De centrale apparatuur is ondertussen dan ook geplaatst zodat we verwachten voor de zomervakantie de eerste beelden te kunnen vastleggen.

 

 

 

 

 

 

* 30 april 2018, de eerst paal in de grond voor camera toezicht!

 

Door het Keurmerk veilig ondernemen (schoon, heel, veilig, duurzaam) maken de ondernemersvereniging Havenkwartier en Kerkelanden zich al vele jaren hard voor o.a. collectieve camera beveiliging. Vanaf 2015 hebben de verenigingen het geld vanuit het stadsfond gereserveerd voor realisatie van het camera project.

 

Vanuit het Havenkwartier en Kerkelanden is in mei 2017 de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West ontstaan.

De bundeling van krachten heeft met alle samenwerkende partijen er toe geleidt dat de eerste palen voor de camera’s op 30 april 2018 geplaatst zijn. Het gehele project zal in week 24 op geleverd worden en operationeel zijn.

De intelligente camera’s met kenteken registratie en doormelding naar een meldkamer worden geplaatst op het Havenkwartier, de Vaartweg, Vreelandseweg, Zeverijnstraat, Kerkelanden en van Ghentlaan. De wettelijk verplichte borden voor camera toezicht en  WhatsApp  buurtpreventie zullen dan ook zijn geplaatst.

 

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West staat voor schoon, heel , veilig, duurzaam en verantwoordt ondernemen, voor en door ondernemers. De energie voor de camera’s wordt verkregen uit de zonnepanelen die op de Dudok Arena staan.

 

Het project wordt gerealiseerd door zo veel als mogelijk lokale ondernemers via Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West, de gemeente Hilversum en is mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum.

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

BTW identificatie nr:NL850258339B01

Bestuur:

Bas Brüll, voorzitter

Jeffrey Vreeken, secretaris

Robert de Keizer, penningmeester

Ron Manten, algemeen lid

Eric van der Vegt, algemeen lid

 

Parkmanagement Organisatie:

Parkmanager: Gerrit Mol RSE

parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl

 

Commissie Duurzaam:

Harco van den Hill

commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

 

Secretariaat:

Front office: Minke van Thiel,

secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl

 

Back office: Marion Durieux

Back office: Larissa Mol

 

Side office: Manisch-Creatief