VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

Mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Parkmanagement

 

 

Het KVO gaat over in Parkmanagement.

Speerpunten zijn: Duurzaam, Schoon, Heel en Veilig.

Mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum.

Lees meer

 

Direct naar:

Camerabewaking

 

Calamiteitenkaart

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Mede mogelijk gemaakt door:

het Stadsfonds Hilversum en Provincie Noord-Holland.

 

Zomerborrel 2019

 

 

18 juli was de zomerborrel!

Locatie: De Klusbaas

              Nieuwe Havenweg 81

 

Wij wensen u een fijne vakantie, een mooie zomer en zien u graag weer in het nieuw seizoen!

 

Een fotoverslag op Google >

Mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum.

 

 

 

 

 

 

 

 

In de agenda

 

 

* 13 juli - 24 augustus:

   Zomerreces.

 

 

* Dinsdag 17 september: Nazomer evenement

   inloop 17.00 uur.

 

   Locatie: Pontmeyer

   Vreelandseweg 2-8  1216CG Hilversum

 

 

* November:

   Programma volgt, locatie volgt.

 

* Nieuwjaarsborrel 2020:

   Programma volgt, locatie Sligro.

 

Algemeen Nieuws, lokaal van belang!

Vorige bijeenkomst:

 

Nieuwe leden vanaf januari 2019

 

* Zero2Green

* Werkgeversservicepunt

* Artmotive

* Fixidee

* Oerlemans Facility Management

* HQ Bedrijfskleding

* Aalberts Ontwikkeling B.V.

* Unit14

* Pon Dealer Groep

* Kinderopvang Toppie

* MrpD B.V.

* ABC Design B.V.

* MijnZaak

* Dijkstra Transport en Verhuizingen

* Productief Leren

 

Afvalinzameling Van Ghentlaan gesloten!

 

De afvalinzameling aan de Van Ghentlaan wordt op woensdag 31 juli definitief gesloten. Door de vele plaatsingen van afval buiten de containers en de langdurige overlast die dit veroorzaakte heeft de gemeente in samenspraak met de GAD besloten deze locatie op te heffen.

 

Lees verder >

 

Laatste keer SDE+-subsidie!

Nog € 5 miljard in de pot…

 

Beste vastgoedeigenaar en/of -gebruiker,

Weet u hoe u tegelijkertijd kosten kunt besparen, een comfortabele werkomgeving kunt creëren én een bijdrage kunt leveren aan een duurzaam Hilversum?

De gemeente Hilversum heeft Alba Concepts gevraagd om u daarbij te helpen.

 

Lees verder>

 

Meer vorige bijeenkomsten

Dinsdag 14 mei 2019
Algemene Ledenvergadering

 

Locatie: Bos Elektro

Oscar Romerolaan 12  1216TK  Hilversum.

www.boselektro.com

Informatie aan over wat er in Hilversum allemaal gebeurd ‘op weg naar aardgasvrij.

 

De gemeente Hilversum een nieuwsbrief heeft over Hilversum Aardgasvrij.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich via deze link aanmelden.

 

 

Regiobijeenkomsten RVO informatieplicht!

 

Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

 

De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt.

Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Voor de rapportage van de informatieplicht is binnenkort het eLoket van RVO.nl beschikbaar of kijk hier voor meer informatie.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de informatieplicht energiebesparing organiseert CLOK hierover bijeenkomsten bij u in de regio.

Kijk op onze website wanneer de bijeenkomst bij u in de regio plaatsvindt!

 

8 redenen om lid te worden

 


1. Netwerken

De  regelmatige bijeenkomsten bieden u een uitgelezen kans om waardevolle nieuwe relaties op te bouwen. Daarnaast krijgt u toegang tot de OVHilversum Zuid West-Group op LinkedIn, waar u gemakkelijk met andere leden kunt communiceren.

 

2. Belangenbehartiging

De OVHilversum Zuid West komt op voor uw belangen bij gemeente en overheid, zodat u zich kunt bezig houden met uw eigen zaken.

 

3. Informatievoorziening

Met informatieve bijeenkomsten informeert de OVHilversum Zuid West u over  bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

 

4. Samenwerkingsverband

De OVHilversum Zuid West werkt samen met andere ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, STRO-MKB en VNO-NCW in de regio Hilversum. Organisaties die u een regionaal netwerk bieden met interessante bijeenkomsten.

 

5. Politieke vinger aan de pols

De OVHilversum Zuid West houdt de gemeentelijke plannen nauwlettend in de gaten en zit ook regelmatig met B&W om de tafel.

 

6. Ondertussen

De OVHilversum Zuid West brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit met belangrijk en interessant nieuws over de vereniging, haar leden en regionale ontwikkelingen.

 

7. Adressen van alle leden

Leden kunnen beschikken over de adressen van alle OVHilversum Zuid West-leden.

 

8. ...omdat uw bedrijf nog gemist wordt!

 

* Bevorderen van onderlinge contacten met meerdere bijeenkomsten per jaar.

 

* Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het industriegebied van uw eigen onderneming.


* Keurmerk Veilig Ondernemen

Contact:

 

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

Postbus 28444

1202LK Hilversum

 

info@ovhilversumzuidwest.nl

 

Telefoonnummer: 0657822894

 

KvK–nummer: 52002489

Bestuur:

 

René Hoven

Robert de Keizer

Gerrit Mol

Minke van Thiel

Ron Manten

 

VOOR EN DOOR ONDERNEMERS